Het laatste nieuws...

Nieuws

Het ZZP-fenomeen

Bij de totstandkoming van het businessplan van Authentiek in 2006 werd geconstateerd dat de HRM-markt / zzp markt ondoorzichtig is. Hierin lijkt niet veel te zijn veranderd. Dit komt omdat er veel spelers op de

markt zijn, waarvan de omvang en kwaliteit moeilijk zijn te beoordelen. Er lijkt een “bovenwereld” te zijn die gedomineerd wordt door de grote spelers zoals Randstad, Mercuri Urval, Michael Page enzovoort. Gevolgd door > lees verder

Breek het glazen plafond van 45 in stukken

Het ontstaan van het glazen plafond van 45: van vervroegde uittreding tot hardnekkige vooroordelen Nederlanders boven de 45 jaar hebben meer moeite met het vinden van een nieuwe baan dan hun jongere collega’s. Sterker nog: er lijkt sprake

te zijn van een glazen plafond bij die specifieke leeftijd. De oorzaken liggen waarschijnlijk in de volledige invoering van vervroegde uittreding (VUT) in de jaren ’80 en hardnekkige vooroordelen over relatief oude medewerkers. Bekijk het gehele artikel > lees verder

‘Meerderheid volwassenen ziet werken als maatschappelijke plicht’

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft eind juni een rapport uitgebracht over het Nederlandse arbeidsethos. Daaruit blijkt dat de meerderheid van de volwassenen werken als een maatschappelijke plicht ziet. Ook hebben 65-plussers, laagopgeleiden

en mannen een hoger arbeidsethos dan jongeren, hoger opgeleiden  en vrouwen.  Bekijk het gehele artikel [PDF] > lees verder

De menselijke kant van de 67

Nederlanders gaan in elk geval in 2023 tot hun 67ste of misschien zelfs langer doorwerken. Politiek en economisch gezien is het een logisch verhaal. Echter: op HR-vlak zijn er bezwaren op te merken op de

verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Bekijk het gehele artikel [PDF] > lees verder