Mens én product laten floreren

Overwinning

Ontwikkeling

"Als onze mensen groeien, groeit het bedrijf. En andersom. Waar willen we naar toe? Zit ieder wel op de juiste plek? Wat kan beter? Volgens mij heeft iedereen hier meer in zijn mars. Mens én product laten floreren, hoe pak ik dat aan?"

Als uw medewerkers groeien, groeit uw bedrijf. U wilt het beste naar boven halen: het beste aan onverwachte talenten, aan kansen of aan vernieuwing. Authentiek is gespecialiseerd in het begeleiden en sturen van ontwikkeling. Wij zorgen ervoor dat uw medewerkers hun capaciteiten kennen en optimaal inzetten.

Loopbaanbegeleiding

"Zit iedereen op de juiste functie? Ik wil weten wie toe is aan iets nieuws, aan een andere aanpak. Binnen ons bedrijf? Of een heel ander pad inslaan? Laten we vooruit kijken, plannen maken."

U wilt zicht hebben op de kwaliteiten en mogelijkheden van uw medewerkers, zodat u hun capaciteiten optimaal kunt benutten. En uw medewerkers willen bevredigend werk doen, daarin groeien en een goed toekomstperspectief hebben. Met loopbaanbegeleiding van Authentiek onderzoeken uw medewerkers op welk punt in hun loopbaan zij staan, in welke richting zij zich willen ontwikkelen en hoe zij dat doel gaan bereiken.

Loopbaantraject

Authentiek onderzoekt met uw medewerker zijn of haar competenties, drijfveren, interesses, kwaliteiten, sterke kanten en valkuilen. Dat doen we met behulp van bijvoorbeeld vragenlijsten of rollenspellen. We vertalen de persoonskenmerken en beroepsinteresses in een concreet loopbaanplan. In dat plan staan de ontwikkelpunten en loopbaankansen van de medewerker en de stappen die hij of zij gaat zetten om die loopbaanontwikkeling te bereiken. Bijvoorbeeld het volgen van een opleiding of coachingstraject. Maar het kan ook leiden tot de keuze om van functie of werkgever te veranderen.

Coaching

"Mensen die doen waar ze goed in zijn, gaan met meer plezier naar hun werk. Met dat plezier wil ik mijn medewerkers graag zien binnenkomen. Weten ze wat ze het beste kunnen? Wie kan ze een stapje verder helpen?"

Beter functioneren

Met coaching helpt Authentiek uw medewerkers hun talenten en vaardigheden (opnieuw) te ontdekken en te ontwikkelen. Een persoonlijke uitdaging, die leidt tot meer zelfinzicht en beter functioneren. We begeleiden uw medewerkers bij het bepalen van hun ambities, het vergroten van hun effectiviteit, het vinden van meer bezieling in het werk en het uitbreiden van competenties.

Coachingstraject

Samen met de coach stelt uw medewerker vast welke doelen hij of zij met de coaching wil bereiken. Daarna bepalen zij in een concreet plan de inhoud, de vorm en de tijdsduur van het coachingstraject. Een coachingstraject is maatwerk, maar gemiddeld bestaat zo'n traject uit 6 tot 8 sessies van ongeveer anderhalf uur. De coaching kan bestaan uit gesprekken met de coach, het doornemen van theorie, het doen van rollenspelen; dat is afhankelijk van het doel van het traject en de persoonlijkheid van de medewerker.